• pl
  • en
  • de

Skalowalna jednostka centralna modularPAG

Skalowalna jednostka centralna (centrala) typu modularPAG  jest urządzeniem stacjonarnym, przeznaczonym do kontroli stanu czujników gazowych, wizualizacji tych stanów oraz autonomicznego sterowania urządzeniami zewnętrznymi. W skład urządzeń zewnętrzach mogą wchodzić np. sygnalizatory optyczne, sygnalizatory dźwiękowe, zawory sterowane, wentylatory itp.
Urządzenie modularPAG® należy stosować wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność aktywnej ochrony życia i mienia przed skutkami awaryjnych wycieków gazów.
Skalowalną jednostkę centralną typu modularPAG® zaprojektowano i wykonano jako konstrukcję modularną. Dzięki modułowej budowie można w sposób naturalny dostosowywać wielkość centrali (ilość obsługiwanych kanałów kontrolno-sterujących) do specyficznych wymagań klienta. Niezależnie od tego zainstalowane i użytkowane urządzenie można w nieskomplikowany sposób rozszerzać stosownie do ewentualnie zwiększających się potrzeb.
Centrala modularPAG®  składa się z następujących modułów:
- Moduł procesora głównego i wyświetlacza SVGA
- Moduł wejść cyfrowych RS485
- Moduł przekaźnikowy
- Zasilacz buforowy
- Podtrzymanie akumulatorowe
Moduł procesora głównego jest nadrzędnym elementem systemu i służy do nadzorowania pracy całego urządzenia. Zawiera właściwą konfigurację ze względu na kontrolowany obiekt. Moduł ten umożliwia również komunikację z komputerem dla programowania urządzenia jak też dla zewnętrznej, globalnej wizualizacji za pomocą programu PAG®view. Standardowym wyposażeniem tego modułu jest obsługa monitora w standardzie SVGA 1280x1024.
Moduł wejść cyfrowych RS485 jest koncentratorem sieci czujników opartych o standard RS485 i komunikujących się za pośrednictwem protokołu Modbus RTU.
Moduł przekaźnikowy umożliwia podłączenie sterowanych urządzeń zewnętrznych. Na zewnątrz modułu wyprowadzone są styki typu NO/NC o obciążalności 3A/250V.
Zasilacz buforowy jest głównym elementem zasilającym system modularPAG®. Pozwala na efektywną gospodarkę zasobami energii, również w przypadku zaniku zasilania sieciowego. Jego rozbudowana automatyka (także ze względu na warunki temperaturowe otoczenia) czuwa nad prawidłowym stanem utrzymania akumulatora awaryjnego.
Podtrzymanie akumulatorowe współpracuje z omówionym wyżej zasilaczem buforowym. Jest magazynem energii wystarczającej na pracę systemu oraz awaryjne zamknięcie zaworu głównego instalacji gazowej w przypadku przerwy w zasilaniu z sieci energetycznej 230V.
Rodzaj i ilość zastosowanych modułów determinowana jest ze względu na zastosowane czujniki, ich ilość, ilość zewnętrznych sygnalizatorów, lub innych urządzeń. Niezależnie od elastyczności tej konstrukcji, istnieją również standardowo zdefiniowane wielkości central, tj. modularPAG®30, modularPAG®60, modularPAG®90.
Moduły umieszczone są w obudowach wykonanych z tworzywa sztucznego ABS.
Centrale montowane są w standardowych metalowych szafkach instalacyjnych
Dla central standardowych stosowane są szafy o wymiarach: 600mm x 600mm x 200mm. Dla urządzeń o większej zabudowie wewnętrznej, stosowane są szafy instalacyjne o wymiarach: 600 mm x 1000mm x 250mm  lub większych.
Klasa szczelności IP20 tylko dla szafy zamkniętej z monitorem i zadławionymi wszystkimi dławicami. 
pdfSkalowalna jednostka centralna modularPAG - karta produktu
pdfSkalowalna jednostka centralna modularPAG - instrukcja obsługi
pdfSkalowalna jednostka centralna modularPAG - deklaracja zgodności
Zapraszamy Klientów i Partnerów do kontaktu z nami
Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe  
Pro-Service® Sp. z o.o. w Krakowie
os. Złotej Jesieni 4
31-826 Kraków
NIP 675-12-73-612
Regon: 350553021
KRS: 0000108481
Kapitał zakładowy 120000 zł
Producent nr E0012419W
Detektory i systemy monitoringu gazów.
+ 48 12 425 90 90, + 48 12 644 55 89
+ 48 12 643 09 34, + 48 12 686 07 10

Dział Sprzedaży i Marketingu

w.102 i 115
pro@alarmgas.com

Inżynier Sprzedaży

w.117
ds1@alarmgas.com
mobile: 691 494 725

Inżynier sprzedaży

w.117
ds4@alarmgas.com
mobile: 504 312 992