• pl
  • en
  • de

Centralka alarmowa „uniSTER8z”

Centrala alarmowa „uniSTER8z ”  jest nowoczesną, mikroprocesorową jednostką centralną przeznaczoną do pracy w systemach wykrywania (detekcji i pomiaru stężeń) gazów wybuchowych i toksycznych. Jest elementem systemu Aktywny Alarm Gazowy służącego do aktywnej ochrony różnorodnych obiektów przed wybuchami gazów i oparów, umożliwiającego wykrywanie gazów, sygnalizacje i alarmowanie oraz sterowanie zaworami odcinającymi dopływ gazów. Centrala alarmowa „uniSTER8z ”  służy do współpracy (zasilania i kontroli) z detektorami o napięciu zasilania 12V i maksymalnym poborze prądu 250mA.
Konfigurowalne (programowo) wejścia, wyjścia przekaźnikowe i napięciowe  umożliwiają realizacje dowolnych funkcji sterowniczych, sygnalizacyjnych  i alarmowych.
Centralka  może   współpracować z systemami sterowania wentylacją ,sygnalizatorami   optyczno-akustycznymi, zaworami odcinającymi (elektrozaworami), sterownikami przemysłowymi i innymi układami automatyki.
 Centrala alarmowa „uniSTER8z ”   przeznaczona jest do pracy poza strefami zagrożenia wybuchem.
Do centralki można podłączyć od jednego do ośmiu detektorów. Zasilanie detektorów 12V, zabezpieczone bezpiecznikami polimerowymi.
Zasilanie centralki – napięcie sieciowe 230V AC. Podtrzymanie napięcia zasilania – akumulator wewnętrzny 12V/2,2Ah, czas do 1godz.
W zależności od wersji może posiadać różne rodzaje wejść :
- prądowe - dwuprogowe 4/8/12mA
- napięciowe 12V typu NO lub NC, dwa wejścia dla jednego detektora sygnalizujące przekroczenie progów alarmowych Al1 i Al2.
- cyfrowe - łącze RS485, protokół Modbus RTU, detektory o adresach 1…8
Wyjścia – realizowane dowolne funkcje, programowane przy pomocy programu sterującego PAGster:
Rodzaje wyjść:
- przekaźnikowe –  6 przekaźników, ze stykami NO/NC, o funkcjach programowalnych
- napięciowe 12V typu OC-NO), trzy  wyjścia o funkcjach programowalnych
- impulsowe 12V  - wysokoprądowe, do sterowania cewkami zaworów odcinających, o funkcjach programowalnych
- cyfrowe - łącze RS485, protokół Modbus RTU
Sygnalizacja optyczna i akustyczna przekroczenia progów alarmowych Al1 i Al2, sygnalizacja optyczna zasilania sieciowego i akumulatorowego, pamięci alarmów , awarii (wersje centralki z wej. prądowymi i RS485)  i wysterowania wyjść.
Obudowa z tworzywa sztucznego ABS, wpusty kablowy (dławice) - 9 x PG11.
 
Wersje:
- uniSTER8z /D – centrala 8-detektorowa z wejściami detekcyjnymi typu NC lub NO (wejścia A1/A2)
- uniSTER8z /D/RS-WY – centrala 8-detektorowa z wejściami detekcyjnymi typu NC lub NO (wejścia A1/A2) i wyjściem RS485 (protokół Modbus RTU)
- uniSTER8z /S – centrala 8-detektorowa z wejściami prądowymi  4/8/12mA i kontrolą linii
- uniSTER8z /S/RS-WY – centrala 8-detektorowa z wejściami prądowymi 4/8/12mA, kontrolą linii i wyjściem RS485 (protokół Modbus RTU)
- uniSTER8z /RS485 – centrala 8-detektorowa z wejściem RS485 (protokół Modbus RTU)

Centralki z wejściami NC/NO (/D) lub z wejściami prądowymi 4-20mA (/S) 

pdfCentrala alarmowa uniSTER8z_D(S) - deklaracja zgodności
pdfCentrala alarmowa uniSTER8z_D(S) - instrukcja obsługi
pdfCentrala alarmowa uniSTER8z_D(S) - karta produktu

Centralki z wejściami RS485 (/RS485) 

pdfCentrala alarmowa uniSTER8z_RS485 - deklaracja zgodności
pdfCentrala alarmowa uniSTER8z_RS485 - instrukcja obsługi
pdfCentrala alarmowa uniSTER8z_RS485 - karta produktu
Zapraszamy Klientów i Partnerów do kontaktu z nami
Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe  
Pro-Service® Sp. z o.o. w Krakowie
os. Złotej Jesieni 4
31-826 Kraków
NIP 675-12-73-612
Regon: 350553021
KRS: 0000108481
Kapitał zakładowy 120000 zł
Producent nr E0012419W
Detektory i systemy monitoringu gazów.
+ 48 12 425 90 90, + 48 12 644 55 89
+ 48 12 643 09 34, + 48 12 686 07 10

Dział Sprzedaży i Marketingu

w.102 i 115
pro@alarmgas.com

Inżynier Sprzedaży

w.117
ds1@alarmgas.com
mobile: 691 494 725

Inżynier sprzedaży

w.117
ds4@alarmgas.com
mobile: 504 312 992