• pl
  • en
  • de

Centralka alarmowa uniSTER8z

Centrala alarmowa „uniSTER8z”  jest nowoczesną, mikroprocesorową jednostką centralną przeznaczoną do pracy w systemach wykrywania (detekcji i pomiaru stężeń) gazów wybuchowych i toksycznych. Jest elementem systemu Aktywny Alarm Gazowy służącego do aktywnej ochrony różnorodnych obiektów przed wybuchami gazów i oparów, umożliwiającego wykrywanie gazów, sygnalizacje i alarmowanie oraz sterowanie zaworami odcinającymi dopływ gazów. Centrala alarmowa „uniSTER8z”  służy do współpracy (zasilania i kontroli) z detektorami o napięciu zasilania 12V i maksymalnym poborze prądu 250mA.
Konfigurowalne (programowo) wejścia, wyjścia przekaźnikowe i napięciowe  umożliwiają realizacje dowolnych funkcji sterowniczych, sygnalizacyjnych  i alarmowych.
Centralka  może   współpracować z systemami sterowania wentylacją ,sygnalizatorami   optyczno-akustycznymi, zaworami odcinającymi (elektrozaworami), sterownikami przemysłowymi i innymi układami automatyki.
 Centrala alarmowa „uniSTER8z”   przeznaczona jest do pracy poza strefami zagrożenia wybuchem.
Do centralki można podłączyć od jednego do ośmiu detektorów. Zasilanie detektorów 12V, zabezpieczone bezpiecznikami polimerowymi.
Zasilanie centralki – napięcie sieciowe 230V AC. Podtrzymanie napięcia zasilania – akumulator wewnętrzny 12V/2,2Ah, czas do 1godz.
W zależności od wersji może posiadać różne rodzaje wejść :
- prądowe - dwuprogowe 4/8/12mA
- napięciowe 12V typu NO lub NC, dwa wejścia dla jednego detektora sygnalizujące przekroczenie progów alarmowych Al1 i Al2.
- cyfrowe - łącze RS485, protokół Modbus RTU, detektory o adresach 1…8
Wyjścia – realizowane dowolne funkcje, programowane przy pomocy programu sterującego PAGster:
Rodzaje wyjść:
- przekaźnikowe –  6 przekaźników, ze stykami NO/NC, o funkcjach programowalnych
- napięciowe 12V (typu OC-NO), trzy  wyjścia o funkcjach programowalnych
- impulsowe 12V  - wysokoprądowe, do sterowania cewkami zaworów odcinających, o funkcjach programowalnych
- cyfrowe - łącze RS485, protokół Modbus RTU
Sygnalizacja optyczna i akustyczna przekroczenia progów alarmowych Al1 i Al2, sygnalizacja optyczna zasilania sieciowego i akumulatorowego, pamięci alarmów , awarii (wersje centralki z wej. prądowymi i RS485)  i wysterowania wyjść.
Obudowa z tworzywa sztucznego ABS, wpusty kablowy (dławice) - 9 x PG11.
 
Wersje:
- uniSTER8z /D – centrala 8-detektorowa z wejściami detekcyjnymi typu NC lub NO (wejścia A1/A2)
- uniSTER8z /D/RS-WY – centrala 8-detektorowa z wejściami detekcyjnymi typu NC lub NO (wejścia A1/A2) i wyjściem RS485 (protokół Modbus RTU)
- uniSTER8z /S – centrala 8-detektorowa z wejściami prądowymi  4/8/12mA i kontrolą linii
- uniSTER8z /S/RS-WY – centrala 8-detektorowa z wejściami prądowymi 4/8/12mA, kontrolą linii i wyjściem RS485 (protokół Modbus RTU)
- uniSTER8z /RS485 – centrala 8-detektorowa z wejściem RS485 (protokół Modbus RTU)

Centralki z wejściami NC/NO (/D) lub z wejściami prądowymi 4-20mA (/S) 

pdfCentrala alarmowa uniSTER8z/D(S) - karta produktu
pdfCentrala alarmowa uniSTER8z/D(S) - instrukcja obsługi
pdfCentrala alarmowa uniSTER8z/D(S) - deklaracja zgodności

Centralki z wejściami RS485 (/RS485) 

pdfCentrala alarmowa uniSTER8z/RS485 - karta produktu
pdfCentrala alarmowa uniSTER8z/RS485 - instrukcja obsługi
pdfCentrala alarmowa uniSTER8z/RS485 - deklaracja zgodności
Zapraszamy Klientów i Partnerów do kontaktu z nami
Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe  
Pro-Service® Sp. z o.o. w Krakowie
os. Złotej Jesieni 4
31-826 Kraków
NIP 675-12-73-612
Regon: 350553021
KRS: 0000108481
Kapitał zakładowy 120000 zł
Producent nr E0012419W
Detektory i systemy monitoringu gazów.
+ 48 12 425 90 90, + 48 12 644 55 89
+ 48 12 643 09 34, + 48 12 686 07 10

Dział Sprzedaży i Marketingu

w.102 i 115
pro@alarmgas.com

Inżynier Sprzedaży

w.117
ds1@alarmgas.com
mobile: 691 494 725

Inżynier sprzedaży

w.117
ds4@alarmgas.com
mobile: 504 312 992