• pl
  • en
  • de

Detektor gazów palnych EXpert G

Detektory Gazów Palnych „EXpert G”  przeznaczone są do stosowania w stacjonarnych systemach pomiaru  lub detekcji wysokich (wybuchowych)  stężeń gazów  oraz oparów cieczy , poza strefami wybuchowymi. Służą do wykrywania różnorodnych gazów i oparów wybuchowych – np.: metanu, LPG, heksanu, pentanu, amoniaku, oparów benzyn i olejów, oparów styrenu, ksylenu, toluenu, octanu etylu, oparów alkoholi. Do współpracy z szeroką gamą centralek i sterowników. Zasilanie 12V lub 24V DC.
 
 W zależności od wersji mogą posiadać różne rodzaje wyjść:
- prądowe : ciągłe (4…20mA), lub dwuprogowe 4/8/12mA
- napięciowe typu OC (NC lub NO), dwa wyjścia sygnalizujące przekroczenie progów alarmowych Al1 i Al2.
- cyfrowe - łącze RS485, protokół Modbus RTU, detektor adresowalny.
Stosowane czujniki : półprzewodnikowe (nieselektywne, detekcja dwuprogowa).
Standardowe progi alarmowe : 10 / 30 %DGW.
Na detektorze sygnalizacja optyczna zasilania, przekroczenia progów alarmowych, awarii (uszkodzenia) sensorów.
Obudowa z tworzywa sztucznego PS, wpusty kablowe (dławice) : PG11 + PG9 (tylko wersje /RS485).
Obszary zastosowań : kotłownie, magazyny, hale produkcyjne, kuchnie,  laboratoria, oczyszczalnie ścieków,  itp.
                                                                                                                                                                                        
Wersje:
- EXpert G /PP/D – detektor z czujnikiem półprzewodnikowym, wyjścia alarmowe A1/A2 typu OC-NC lub OC-NO
- EXpert G /PP/S – detektor z czujnikiem półprzewodnikowym, wyjście prądowe 4…20mA lub 4/8/12mA
- EXpert G /PP/RS485 – detektor z czujnikiem półprzewodnikowym, wyjście RS485 (protokół Modbus RTU)

Detektory z wyjściami NC/NO (/D) lub z wyjściem prądowym 4-20mA (/S) 

pdfDetektor EXpert G/D(S) - karta produktu
pdfDetektor EXpert G/D(S) - deklaracja zgodności
pdfDetektor EXpert G/D(S) - instrukcja obsługi

Detektory z wyjściem RS485 (/RS485)

pdfDetektor EXpert G/RS485 - karta produktu
pdfDetektor EXpert G/RS485 - deklaracja zgodności
pdfDetektor EXpert G/RS485 - instrukcja obsługi
Zapraszamy Klientów i Partnerów do kontaktu z nami
Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe  
Pro-Service® Sp. z o.o. w Krakowie
os. Złotej Jesieni 4
31-826 Kraków
NIP 675-12-73-612
Regon: 350553021
KRS: 0000108481
Kapitał zakładowy 120000 zł
Producent nr E0012419W
Detektory i systemy monitoringu gazów.
+ 48 12 425 90 90, + 48 12 644 55 89
+ 48 12 643 09 34, + 48 12 686 07 10

Dział Sprzedaży i Marketingu

w.102 i 115
pro@alarmgas.com

Inżynier Sprzedaży

w.117
ds1@alarmgas.com
mobile: 691 494 725

Inżynier sprzedaży

w.117
ds4@alarmgas.com
mobile: 504 312 992