• pl
  • en
  • de

Trójgazowy detektor Tmaster CO/LPG/NO2 G

Trójgazowy  Detektor „Tmaster CO/LPG/NO2 G”  przeznaczony jest do stosowania w stacjonarnych systemach  detekcji  tlenku węgla (CO), propanu-butanu (LPG)  oraz dwutlenku azotu (NO2) poza  strefami zagrożonymi wybuchem. Typowe zastosowania detektora „Tmaster CO/LPG/NO2 G”   to systemy detekcji w garażach  i parkingach podziemnych.
Detektor jest przeznaczony do współpracy z typowymi centralkami alarmowymi lub sterownikami przemysłowymi.
 Zasilanie 12V DC.
 
W zależności od wersji może posiadać różne rodzaje wyjść :
- prądowe : ciągłe (4…20mA), lub dwuprogowe 4/8/12mA
- napięciowe typu OC (NC lub NO), dwa wyjścia sygnalizujące przekroczenie progów alarmowych Al1 i Al2.
- cyfrowe - łącze RS485, protokół Modbus RTU, detektor adresowalny.
Stosowane czujniki :
- tlenek węgla CO : elektrochemiczny, (selektywny, pomiar lub detekcja dwuprogowa, progi alarmowe : 40/100ppm, zakres pomiarowy 0…500ppm )
- LPG (propan-butan) : półprzewodnikowy (nieselektywny, progi alarmowe : 10/30%DGW)
- dwutlenek azotu NO2 : elektrochemiczny, (selektywny,  detekcja dwuprogowa, progi alarmowe : 3/6ppm ).
Na detektorze sygnalizacja optyczna zasilania, przekroczenia progów alarmowych, awarii .
Detektor składa się z dwóch modułów : głównego (CO) i modułu LPG/NO2 połączonych kablem.
Moduł główny (CO) - obudowa z tworzywa sztucznego PS, wpusty  kablowe (dławice) : PG11 + PG9 (tylko wersje /RS485), PG16..
Moduł LPG/NO2 - obudowa z tworzywa sztucznego PS, wpust  kablowy (dławica) : PG16.
 
Wersje:
- Tmaster CO/LPG/NO2/ G/EPE/D – czujnik CO elektrochemiczny, czujnik LPG półprzewodnikowy,  czujnik  NO2  elektrochemiczny, wyjścia alarmowe A1/A2 (typ NC lub NO)
- Tmaster CO/LPG/NO2/ G/EPE /S – czujnik CO elektrochemiczny, czujnik LPG półprzewodnikowy,  czujnik  NO2  elektrochemiczny,  wyjście
prądowe 4…20mA lub  4/8/12mA
- Tmaster CO/LPG/NO2/ G/EPE /RS485 – czujnik CO elektrochemiczny, czujnik LPG półprzewodnikowy,  czujnik  NO2  elektrochemiczny,  wyjście RS485 z protokołem Modbus RTU

Detektory z wyjściami NC/NO (/D) lub z wyjściem prądowym 4-20mA (/S) 

pdfDetektor Tmaster CO/LPG/NO2 G/D(S) - karta produktu
pdfDetektor Tmaster CO/LPG/NO2 G/D(S) - deklaracja zgodności

Detektory z wyjściem RS485 (/RS485) 

pdfDetektor Tmaster CO/LPG/NO2 G/RS485 - karta produktu
pdfDetektor Tmaster CO/LPG/NO2 G/RS485 - instrukcja obsługi
pdfDetektor Tmaster CO/LPG/NO2 G/RS485 - deklaracja zgodności
Zapraszamy Klientów i Partnerów do kontaktu z nami
Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe  
Pro-Service® Sp. z o.o. w Krakowie
os. Złotej Jesieni 4
31-826 Kraków
NIP 675-12-73-612
Regon: 350553021
KRS: 0000108481
Kapitał zakładowy 120000 zł
Producent nr E0012419W
Detektory i systemy monitoringu gazów.
+ 48 12 425 90 90, + 48 12 644 55 89
+ 48 12 643 09 34, + 48 12 686 07 10

Dział Sprzedaży i Marketingu

w.102 i 115
pro@alarmgas.com

Inżynier Sprzedaży

w.117
ds1@alarmgas.com
mobile: 691 494 725

Inżynier sprzedaży

w.117
ds4@alarmgas.com
mobile: 504 312 992