• pl
  • en
  • de

Nowości

Programowalny kontroler detekcji gazów typu DINster 4

DINster 4 jest urządzeniem stacjonarnym, przeznaczonym do kontroli stanów detektorów, wizualizacji tych stanów oraz autonomicznego sterowania urządzeniami zewnętrznymi.
Kontroler „DINster 4”  służy do współpracy  z maksimum 4 detektorami o wyjściach detekcyjnych typu OC (NC lub NO) lub prądowych 4/8/12mA.
Konfigurowalne (przez użytkowników) wejścia, wyjścia przekaźnikowe i napięciowe  umożliwiają realizacje dowolnych funkcji sterowniczych, sygnalizacyjnych  i alarmowych.
Kontroler „DINster 4”  przeznaczony jest do pracy poza strefami zagrożenia wybuchem.
Zasilanie 12 V lub 24 V DC  (możliwe 11-28 V DC).
Wszystkie informacje użytkowe i programowania obrazowane są na wyświetlaczu LCD o rozmiarach: 2 linie po 16 znaków alfanumerycznych. Urządzenie wyposażone jest w 4-przyciskową klawiaturę. Standardowo zainstalowany jest również sygnalizator akustyczny wewnątrz urządzenia.

pdfKarta produktu

 

 

Puszka magistralna RS485

Puszka magistralna RS485 przeznaczona jest do stosowania w instalacjach systemów transmisji danych przez łącze RS485. Puszka umożliwia wspólne podłączenie magistrali transmisyjnej i zasilającej. Konstrukcja puszki gwarantuje prawidłowe połączenie magistrali.

pdfKarta produktu

 

 

Detektor EurOx G/Lx5+

Detektor Tlenu  „EurOx G/Lx5+/RS485”  przeznaczony jest do wykrywania zmian (za niskie lub za wysokie) lub pomiaru stężeń tlenu w powietrzu. Dodatkowo mierzone jest ciśnienie atmosferyczne bezwzględne.
Detektor Tlenu „EurOx G/Lx5+/RS485” jest przeznaczony do współpracy z typowymi centralkami alarmowymi lub sterownikami o wejściach RS485 (protokół Modbus RTU).
Do wykrywania tlenu zastosowano sensor fotoluminescencyjny o czasie życia powyżej 5 lat.
Typowe zastosowania detektora „EurOx G/Lx5+/RS485”:
-  przemysł chemiczny
-  oczyszczalnie ścieków
-  laboratoria
-  kontrola jakości powietrza

pdfEurOx G Lx5+ : karta_produktu.pdf
pdfEurOx G Lx5+ RS485 : karta_produktu.pdf

 

 

Wielogazowe stacjonarne detektory gazów toksycznych i wybuchowych

Na zapytania niektórych developerów i projektantów o detektory  CO i LPG do garaży dostosowane do montażu na okablowaniu podtynkowym zareagowaliśmy wprowadzeniem polskich wersji detektorów uniTOX CO H i DUOmaster CO/LPG H eksportowanych wcześniej do Holandii i Belgii.

Podstawowe zalety detektorów z serii H:
szeroki zakres napięć zasilania: nominalnie 24V DC (możliwe 12V - 28V DC)
budowa modułowa
wykonanie w dwóch wersjach (dławice lub przepusty kablowe):
do okablowań standardowych (w rurkach, korytkach, szynach)
do okablowań podtynkowych
wyjście RS485 z protokołem Modbus RTU lub prądowe 4-20mA umożliwiające współpracę z wieloma centralkami i sterownikami przemysłowymi
selektywne wykrycie tlenku węgla CO i dwutlenku azotu NO2
możliwa kalibracja z poziomu niektórych centralek
prosty i szybki montaż
niezawodność i nowoczesny design
przyzwoite, polskie ceny

 

 

 

Dwugazowy Detektor „DUOmaster CO/LPG  H/EP/RS485-B”

Detektor  tlenku węgla (CO) i propanu-butanu (LPG) do garaży i parkingów podziemnych. Przeznaczony do montażu w systemach okablowań podtynkowych.
Sensory CO elektrochemiczne , selektywne. Sensory LPG półprzewodnikowe, nieselektywne.
Zasilanie 24V DC. Wyjście RS485 z protokołem Modbus RTU.

pdfKarta produktu

 

 

Dwugazowy Detektor „DUOmaster CO/NO2  H/EE/RS485-B”

Detektor  tlenku węgla (CO) i dwutlenku azotu (NO2) do garaży i parkingów podziemnych. Przeznaczony do montażu w systemach okablowań podtynkowych.
Sensory CO i NO  elektrochemiczne , selektywne. Sensory LPG półprzewodnikowe, nieselektywne.
Zasilanie 24V DC. Wyjście RS485 z protokołem Modbus RTU.

pdfKarta produktu

 

 

Detektor Tlenku Węgla „uniTOX.CO  H/E/RS485-B”

Detektor tlenku węgla (CO) do garaży i parkingów podziemnych. Przeznaczony do montażu w systemach okablowań podtynkowych.
Sensory elektrochemiczne , selektywne. Zasilanie 24V DC. Wyjście RS485 z protokołem Modbus RTU.

pdfKarta produktu

 

 

Trójgazowy Detektor „Tmaster CO/LPG/NO2  H/EPE/RS485-B”

Detektor tlenku węgla (CO), propanu-butanu (LPG) i dwutlenku azotu (NO2) do garaży i parkingów podziemnych. Przeznaczony do montażu w systemach okablowań podtynkowych.
Sensory CO i NO elektrochemiczne , selektywne. Zasilanie 24V DC. Wyjście RS485 z protokołem Modbus RTU.

pdfKarta produktu

 

 

DUOmaster CO/NO2 - Dwugazowy CO/NO2 stacjonarny detektor gazów
Służy do ciągłej ochrony pomieszczeń zagrożonych emisją tlenku węgla CO) i dwutlenku azotu (NO2), głównie garaży i parkingów podziemnych, poza strefami wybuchowymi. Detektor jest przeznaczony do współpracy z typowymi centralkami alarmowymi lub sterownikami o wejściach RS485.
Zasilanie 12V DC. Obudowa z tworzywa PS.
Wyjście RS485 (z protokołem Modbus RTU).
Stosowane czujniki:
  • tlenek węgla (CO): elektrochemiczne, (selektywne)
  • dwutlenek azotu(NO2) : elektrochemiczne, (selektywne)
pdfKarta produktu

 

 

 
Tmaster CO/NO2/LPG - Trzygazowy, stacjonarny (garażowy) detektor gazów
Służy do ciągłej ochrony pomieszczeń zagrożonych emisją tlenku węgla CO), dwutlenku azotu (NO2) i propanu-butanu (LPG), głównie garaży i parkingów podziemnych, poza strefami wybuchowymi. Detektor jest przeznaczony do współpracy z typowymi centralkami alarmowymi lub sterownikami o wejściach RS485. Zasilanie 12V DC. Obudowa z tworzywa PS.
Wyjście RS485 (z protokołem Modbus RTU).
Stosowane czujniki:
  • tlenek węgla (CO): elektrochemiczne, (selektywne)
  • dwutlenek azotu (NO2): elektrochemiczne, (selektywne)
  • propan-butan (LPG): półprzewodnikowe, (nieselektywne)
pdfKarta produktu

 

 

 
DINster® 3xRS - Programowalny kontroler gazów
Programowalny kontroler detekcji gazów typu DINster® 3xRS jest urządzeniem stacjonarnym, przeznaczonym do kontroli stanów detektorów dwugazowych typu DUOmaster®, wizualizacji tych stanów oraz autonomicznego sterowania urządzeniami zewnętrznymi.
W skład urządzeń zewnętrznych mogą wchodzić np. wentylatory, sygnalizatory optyczne, sygnalizatory dźwiękowe, itp. Swobodne programowanie i prosta obsługa urządzenia przez użytkownika, zapewnia pełną elastyczność i uniwersalność konstrukcji. Dzięki wbudowanemu zegarowi czasu rzeczywistego udostępniono m.in. takie funkcje jak okresowe przewietrzanie garażu czy ciągła rejestracja zdarzeń.
pdfKarta produktu
Zapraszamy Klientów i Partnerów do kontaktu z nami
Przedsiębiorstwo Wdrożeniowe  
Pro-Service® Sp. z o.o. w Krakowie
os. Złotej Jesieni 4
31-826 Kraków
NIP 675-12-73-612
Regon: 350553021
KRS: 0000108481
Kapitał zakładowy 120000 zł
Producent nr E0012419W
Detektory i systemy monitoringu gazów.
+ 48 12 425 90 90, + 48 12 644 55 89
+ 48 12 643 09 34, + 48 12 686 07 10

Dział Sprzedaży i Marketingu

w.102 i 115
pro@alarmgas.com

Inżynier Sprzedaży

w.117
ds1@alarmgas.com
mobile: 691 494 725

Inżynier sprzedaży

w.117
ds4@alarmgas.com
mobile: 504 312 992